EuroPark rakenduse kasutamise tingimused

EuroParki rakendus (edaspidi: rakendus) on mugav viis parkimisteenuste eest tasumiseks EuroParki ja teistes eraparklates, kui ka linnapiirkondades, kus on kehtestatud kohalikud maksud. Kohalikud tasuliste sõidukite parkimiskohtade kasutamise tasud tähendavad linnavolikogu otsusega kehtestatud kohustuslikku tasu sõidukite haldajatele (juhtidele), mida kohaldatakse linna territooriumil. Rakenduse kasutamisega nõustute te järgima järgmisi rakenduse kasutamise tingimusi ja kinnitate, et täidate neid.

Rakendusel on lubatud tuvastada teie telefoninumbrit ja asukohta globaalse positsioneerimissüsteemi abil. Rakenduse kasutamiseks peate sisse lülitama oma mobiiltelefoni Wi-Fi või mobiilandmeside. Seetõttu võib rakendus kasutada andmeid, mille eest tuleb tasuda teie mobiilsideoperaatori tariifide alusel.

1. Rakenduse omanik

Rakenduse intellektuaalomandi õigused ja autoriõigus kuuluvad UniPark JSC-le, registrikood: 302693645, KMKR: LT100009885910, aadress: Konstitucijos ave. 29, 08105 Vilnius, telefon + 370 700 77 877, e-post: info@unipark.lt, veebileht: www.unipark.lt (edaspidi: rakenduse arendaja).

Rakenduse kasutajana annab omanik teile õiguse kasutada rakendust, sealhulgas selle muudatusi ja uuendusi, ainult selleks, et maksta tasu rakenduses pakutavate teenuste eest. Rakenduse kasutajal on keelatud muuta, dekompileerida, modifitseerida ja arendada rakendusest tuletatud teoseid, kopeerida seda teistesse seadmetesse, levitada või kasutada selles sisalduvaid andmeid muudel eesmärkidel. Rakenduse lähtekoodi rakenduse kasutajale ei anta ja autoriõigused üle ei lähe. Rakenduse omanik jätab endale õiguse muuta ilma sellest ette teatamata rakenduse kujundust, funktsionaalsust, uuendada teavet või keelata rakenduse kasutamine määramata ajaks, kui te kasutuseeskirju rikute. 

2. Privaatsuspoliitika

2.1 Teie vastutav töötleja

2.1.1. Kui kasutate rakendust ja maksate parkimisteenuse eest Eestis (st sõlmides lepingu parkimisteenuse osutamiseks), kontrollib teie isikuandmeid EuroPark, registrikood: 302299725, aadress: Estonia pst 9, 10143 Tallinn (edaspidi vastutav töötleja).

2.1.2 Pange tähele, et rakendust saate kasutada erinevates riikides. Seetõttu sõltub teie vastutav töötleja riigist, kus te parkimisteenuseid kasutate, st rakenduses valitud riigist. Seega, kui te valite teenuse kasutamiseks riigi, lugege kindlasti konkreetse vastutava töötleja kasutustingimusi ja privaatsussätteid, sest need võivad erineda.

2.1.3. Näiteks, kui te tasute rakenduses parkimisteenuste eest, sätestatakse järgmine: (1) Leedus (v.a Sanatara meditsiinilinnakus), on teie vastutav töötleja Stova JSC (registrikood 302299725); (2) Santara meditsiinilinnakus on teie vastutav töötleja Santaros parkimosi paslaugos UAB (registrikood 302833741); (3) Lätis on teie vastutav töötleja CITYPARK LATVIA SIA (registrikood 40103912754); (4) Eestis on teie vastutav töötleja EUROPARK ESTONIA (registrikood 11534638); (5) Poolas on teie vastutav töötleja CITY PARKING GROUP S.A. (registrikood 871629396).

2.1.4. Käesolevad privaatsussätted annavad teavet ainult rakenduse kasutamise käigus kogutud ja töödeldud isikuandmete kohta (st parkimisteenuste tellimise ja rakenduse kaudu maksmise kohta). Seega, et saada rohkem teavet teiste vastutava töötleja asjakohaste isikuandmete töötlemise tingimuste kohta, tehke seda siin.

2.1.5. Taotluse või kaebuse meie rakenduses ostetud teenuse kohta saate esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (Endla 10A, 10122 Tallinn, e-postinfo@ttja.ee, telefon +372 667 2000 veebileht www.ttja.ee), samuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti üksustele maakondades või täita taotlusvormi ODR platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

2.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemine

2.2.1. Selleks, et pakkuda teile võimalust tellida parkimisteenuseid hallatavates parklates ja/või parkimisaladel ning maksta nende eest rakenduse abil, kogub ja töötleb vastutav töötleja tabelis esitatud isikuandmeid (st teie EuroParki konto haldamiseks ja/või teenuste osutamiseks rakenduses).

Andmete kategooria:

Andmete liik:

isikuandmed:

Täisnimi.

 

E-post* ja/või telefon.

 

Sõiduki riiklik registreerimisnumber

 

Nutiseadme ID.

Asukoha andmed:

Kui annate oma nõusoleku, siis saame näha teie mobiilseadme asukohta teenuse tellimise ajal.

Sõiduki parkimiskoht (st teie valitud parkla ja/või parkimisala asukoht).

Kuupäev ja kellaaeg:

Sõiduki parkimisaeg (st parkimise täpsed algus- ja lõppkuupäevad ja parkimisaeg).

Makseandmed:

Valitud makseviis (st pangaülekanne/makse krediitkaardiga või makse mobiilioperaatori kaudu, või lepingu alusel).

 

Pangaülekande või krediitkaardimakse valimisel kogutakse täiendavalt lisatud kaardi/kaartide andmeid (ees- ja perekonnanimi, number, kehtivusaeg ja kaardil märgitud turvakood)**.

 

Kui valite maksmise mobiilioperaatori kaudu, valitakse mobiilioperaatori täiendav number.

 

Kui valite maksmise panga kaudu, kogutakse täiendavalt andmeid valitud pangakonto/kontode kohta (pangakonto number), pangakonto autentimiseks vajalikud andmed (ID-kood ja/või isikukood)***.

 

Kui valite maksmise lepingu alusel, töödeldakse täiendavalt sõlmitud lepingu/lepingute andmeid (st ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-post, telefon ja muud lepingu tingimused).

 

2.2.2. Palun pange tähele, et osutatud teenuste eest tehtud makseid kogutakse kasutades makseteenuse pakkujaid (kui maksate pangaülekande või krediitkaardiga) ja/või mobiilioperaatoreid (kui maksate kasutades mobiilioperaatori kontot). 

2.2.3. *Kui registreerite ja/või logite sisse muude vahendite abil (nt Google, Facebook, Apple), siis saadakse teie nimi ja e-postiaadress vastavalt vastutavalt töötlejalt.

2.2.4. ***Palun pange tähele, et kui te lisate („salvestate“) rakendusse panga/krediitkaardi, siis esmalt autoriseeritakse see kaart (st kontrollitakse kaardi kehtivust) ja kui autoriseerimine on edukas, siis lubatakse teil parkimisteenuse eest tasuda, võttes parkimistasu automaatselt lisatud kaardilt. Palun pange tähele, et rakendusse on paigaldatud otsekorralduse skaneerimismudel („plugin“), mille kohaselt teie rakendusse lisatud panga/krediitkaardi andmed („salvestatud“) (nt kaardi number, kehtivusaeg ja turvakood) edastatakse otse makseteenuse pakkujale ainult makse algatamise ajal, seega vastutav töötleja ega rakenduse omanik ei töötle (st ei võta vastu, ei näe ega salvesta) kõnealuseid andmeid oma süsteemides. Vastutav töötleja saab ainult teie maksetehingu andmed nagu tehingu teave, tehingus kasutatud kaardi andmed ja kaardivaldaja tuvastusandmed koos teie maksega osutatud teenuste eest. 

2.2.5.***Pange tähele, et selleks, et lisada oma pangakonto rakendusse makseviisina, tuleb see konto esmalt autoriseerida ja teil palutakse logida sisse oma pangakontole, kasutades ühte ettenähtud viisi (nt (1) Smart-ID; (2) koodi generaator/kaart; (3) Mobiil-ID). Kui olete oma panka sisse loginud ja valinud eelistatud konto, saate teate, et konto on edukalt lisatud. Pange tähele, et rakendusse lisatud pangakonto on aktiivne ainult 90 päeva. Seega tuleb teil selle perioodi lõppedes oma pangakontot uuendada, et seda makseviisi ka edaspidi kasutada. Kui maksate parkimise eest seda makseviisi kasutades, võib teie pank paluda teil kinnitada makse mõnel toodud viisil. Käesolevaga anname teada, et rakendusse paigaldatud otsekorralduse pangamakse mudel („plugin“), mille kohaselt lisatakse teie pangakonto andmed rakendusse („salvestatud“) (nt pangakonto number, ID-kood ja isikukood), edastatakse otse makseteenuse pakkujale ainult makse algatamise ajal, mistõttu vastutav töötleja ega rakenduse omanik ei töötle (st ei võta vastu, ei näe ega salvesta) kõnealuseid andmeid oma süsteemides. Vastutav töötleja saab ainult teie maksetehingu andmed (nt tehingu teave, tehingus kasutatud pangakonto teave ja kontoomaniku andmed) koos teie maksega osutatud teenuste eest.

2.2.6. Lisaks soovime juhtida tähelepanu sellele, et kui olete rakenduses registreerinud ja olete saanud ettevõtte kliendiks, võidakse teie kontaktandmeid kasutada ettevõtte kaupade ja/või teenuste pakkumiseks, st otseturunduseks vastavalt Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõikele 2. Sel eesmärgil võib ettevõte vastavalt ettevõtte õigustatud huvile (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) saata teile reklaamsõnumeid, mis on seotud ettevõtte kaupade ja/või teenustega, või küsida teie arvamust pakutavate toodete ja/või teenuste kohta. Sellegipoolest anname teile teada, et kui te ei soovi saada ettevõtte kaupade ja/või teenuste reklaami, võite esitada vastuväiteid ja/või loobuda sellisest andmetöötlusest, märkides oma vastuväite/loobumise rakenduses oma kontol jaotises „Minu konto“, märgistades vastavad valikud ja/või loobudes turundusteadetest saadud kirjades näidatud viisil.

2.3 Andmete kogumise meetod

Saame isikuandmeid otse teilt, kui te registreerite/logite sisse end rakenduse kasutajakontole, ja/või teistelt vastutavatelt töötlejatelt, kui kasutate registreerimiseks/sisselogimiseks oma Google'i, Facebooki või Apple'i kontot. Samuti saame andmeid, kui kasutate meie teenuseid, nt kui broneerite ja/või maksate parkimisteenuse eest rakenduse abil.

2.4 Andmete kasutamine

2.4.1. Me kasutame nime, kontaktandmeid, nagu e-postiaadress, telefoninumber ja sõiduki registreerimisnumber, et tuvastada klient, kes soovib meie teenuseid kasutada (nt parkida meie hallatavates parklates ja/või parkimistsoonides).

2.4.2. Kasutame nutiseadme ID-d kasutaja (kasutaja seadme) tuvastamiseks teenuse osutamisel, et tagada suhtlus rakendusega (st katkematu teenuse osutamine).

2.4.3. Kasutame teie mobiilseadme asukoha (GPS) andmeid, et aidata teil leida õige parkla ja/või parkimistsoon. Samuti siis, kui soovime teile meelde tuletada teie aktiivseid broneeringuid.

2.4.4. Me kasutame sõiduki parkimise asukoha andmeid (parkla ja/või ala asukoht), et teha kindlaks, millises parklas ja/või millisel alal te pargite, ja kohaldada asjakohast teenustasu

2.4.5. Kasutame sõiduki parkimisaja andmeid, et arvutada parkimisaeg ja hinnata teile osutatava teenuse hinda.

2.4.6. Kasutame valitud makseviisi ja makseandmeid, et koguda/vastu võtta tasu teenuse eest ja/või väljastada tasumiseks arve.

2.5 Töötlemise seaduslikkuse tingimused ja tähtajad

2.5.1. Registreerides rakenduses oma konto ja esitades registreerimiseks vajalikud andmed, annate nõusoleku, et me töötleme teie poolt esitatud andmeid teie konto haldamiseks (vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile a), st teie nõusolekul.

2.5.2. Kui te esitate oma isikuandmed ja tellite parkimisteenuse, sõlmitakse teie ja vastutava töötleja vahel teenusleping, mistõttu me töötleme teie isikuandmeid vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile b, st isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et võtta meetmeid andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist.

2.5.3. Vastutava töötlejaga sõlmitud teenuse osutamise lepingu täitmisel, st parkimiskoha tellimisel ja osutatud teenuste eest tasumisel, täidame meile seadusega pandud kohustusi ja säilitame selle lepingu ja/või seda kinnitava tõendi. Seetõttu säilitame teie isikuandmeid vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile c, st andmete töötlemine on vajalik kehtivate (Euroopa Liidu ja/või siseriikliku õiguse alusel sätestatud) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

2.5.4. Me töötleme teiega sõlmitud lepinguid ja/või neid kinnitavaid tõendeid (sh täpsustatud isikuandmeid) kogu lepingu kehtivusaja jooksul ja säilitame neid 10 aastat alates selle lepingu lõppemisest (viimase tellimuse täitmisest). Juhul kui te ei tee pärast rakenduses registreerimist ühtegi teenuse tellimust, säilitatakse teie kasutajakonto andmeid ühe aasta jooksul alates registreerimise kuupäevast.

2.6 Andmete edastamine

2.6.1. Rakenduse nõuetekohase toimimise ja pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks volitatud töötlejatele ja/või teistele vastutavatele töötlejatele, et aidata meid rakenduse haldamisel ja/või teenuste osutamisel. Sellisteks isikuteks võivad olla rakenduse omanik (UNIPARK JSC), arendajad, IT-teenuste ettevõtted, mobiilsideoperaatorid, makseteenuste pakkujad, turundusteenuste ettevõtted, parkimisteenuse ja parkimisega seotud teenuste pakkujad jne.

2.6.2. Andmeid võidakse edastada ka pädevatele asutustele ja/või õiguskaitseasutustele, näiteks kohtutele, politseile või muudele järelevalveasutustele; õigus- ja/või inkassoteenuste pakkujatele. Teie andmeid edastatakse siiski ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav õigus ja ainult kooskõlas seadusega, et tagada meie õigused, meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus ning koostada, esitada ja/või kaitsta õiguslikke nõudeid. 

2.6.3. Juhime tähelepanu sellele, et teie isikuandmeid edastatakse ainult nendele kolmandatele isikutele, kes tagavad lepinguga asjakohased isikuandmete töötlemise ja kaitse tingimused. Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele (st väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele) riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Sellisel juhul tagame, et andmete edastamine kolmandatele riikidele toimuks vastavalt määruses ja/või muudes õigusaktides sätestatud korrale ja meetoditele.

2.7 Otseturundus

Soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et registreerides rakenduses kasutajakonto, võite anda nõusoleku otseturundussõnumite saamiseks ettevõttelt ja/või tema partneritelt. Märkides vastavad valikud, väljendate oma nõusolekut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) otseturunduse saamiseks ja selleks, milliste sidevahendite kaudu soovite otseturundussõnumeid saada. Pange tähele, et oma nõusolekuid saate hallata rakenduses oma kasutajakonto jaotises „Minu konto“, andes ja/või tühistades oma nõusoleku otseturunduseks. Lisateavet selle kohta leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast. 

2.8 Andmesubjektide õigused ja nende jõustamine

2.8.1. Teil on õigus nõuda, et vastutav töötleja annaks juurdepääsu teie töödeldud isikuandmetele, nõuda nende parandamist ja/või kustutamist ja/või piirata nende andmete töötlemist ja/või mitte anda nõusolekut andmete töötlemiseks, samuti õigus andmete ülekantavusele. 

2.8.2. Oma õiguste teostamiseks saate pöörduda vastutava töötleja poole e-postiaadressil europark@europark.ee. Kui küsimust ei ole võimalik vastutava töötlejaga lahendada, võite võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (aki@aki.ee), kes vastutab isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

2.8.3. Lisateavet oma õiguste ja nende teostamise kohta leiate siit.

2.8.4. Kui teil on küsimusi või kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite võtta ühendust vastutava töötlejaga e-postiaadressil europark@europark.ee või registreerida taotluse telefonil +372 661 0223 (kõnede eest võetakse tasu vastavalt sideoperaatorite tariifidele).

3. Maksete tegemise kord

3.1 Parkimise eest tasumise kord

3.1.1 Rakenduse kasutamisega nõustute maksma valitud teenuse eest määratud tasu ja teenuse kasutamise tasu (mille suuruse saate teada oma mobiilioperaatorilt või pangast). EuroParki parklate hinnad, maksmise kord ja muu teave tasuliste parklate kasutamise kohta on esitatud veebilehel www.europark.ee.

3.1.2. EuroParki rakendusega maksmisel võidakse kohaldada rakenduse teenuse tasu, mille suurus on täpsustatud iga teenuse kirjelduse juures. See tasu kehtib iga kord, kui te esitate tellimuse ja see on fikseeritud sõltumata teenuse eest makstud summast. Te tagate, et teie kontol on kogu rakenduse kasutamise ajal piisavalt raha. Kui olemasolev saldo ei ole piisav EuroParki ja teiste parklate kasutamise eest tasumiseks ning te ei saa maksta rakenduse abil, peate teenuste eest tasuma parklates kohaldatava üldise korra kohaselt - makseautomaadis. Pärast maksmist antakse teile 15 minutit parklast tasuta lahkumiseks. Kliendid, kes kasutavad rakendust ja ei saa maksta oma auto parkimise eest antud punktis nimetatud viisil, võivad maksta auto parkimise eest ülekandega vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule.

3.1.3. EuroParki parklad on ööpäevaringselt tasulised. Teenustasu hakatakse võtma hetkest, mil sisenete parklasse. Rakendust kasutades vastutate te makse, parkla, aja, sõiduki riikliku registreerimisnumbri ja muude sisestatud ja valitud andmete nõuetekohase valimise eest. Parkimisaja või parkimise algusaegade teade registreeritakse siis, kui juht läheneb sissepääsutõkkele ja siseneb ning tegelik sisenemine parklasse loetakse registreerituks. Rakenduse kasutamisega vastutate te tasulise parkimisaja nõuetekohase ja korrektse sisse- ja väljalülitamise eest.

3.2 Kohalike tasude maksmise kord linnapiirkondades

3.2.1. Kohalikud tasud tasuliste parkimiskohtade kasutamise eest linnas on linnavolikogu otsusega kehtestatud kohustuslik tasu auto kasutajatele/juhile, mida kohaldatakse linna territooriumil. Kasutades rakendust, vastutate te makse, kohaliku tasu tsooni, tasutava aja, sõiduki riikliku registreerimismärgi ja muude sisestatavate ja valitavate andmete valimise ja sisestamise eest.

3.2.2. EuroParki rakendusega maksmisel võidakse kohaldada rakenduse teenuse tasu, mille suurus on täpsustatud iga teenuse kirjelduse juures. See tasu kehtib iga kord, kui te esitate tellimuse ja see on fikseeritud sõltumata teenuse eest makstud summast.

3.2.3. Makstud kohalik tasu ei anna parkimiskohta ega broneeri seda ning ei anna õigust parkida autot keelumärkide piirkonnas või muid liikluseeskirju eirata. Rakendus kasutab summeeritud kohaliku tasu võtmise aega. Seega tuleb kohaliku tasu maksmisel veenduda, et tasu võetakse sel ajal. Tasu võtmise aeg on näidatud liiklusmärkidel ja lisatahvlitel. Seetõttu peab sõiduki juht/kasutaja jälgima kohaliku tasu maksmisel liiklusmärke.

3.2.4. Kohaliku tasu alad, summad, maksmise kord ja muu teave tasuliste parkimiskohtade kasutamise kohta linnas on reguleeritud tasuliste parkimiskohtade kasutamise kohalike tasude eeskirjaga (edaspidi „eeskiri“) ja selle muudatustega, mille on heaks kiitnud linnavolikogu. Määrused, nende muudatused ja muu juhile vajalik teave avaldatakse linnade veebilehtedel.

3.2.5. Kui teie kontol olev raha ei ole piisav, et jätkata kohaliku tasu maksmist rakenduse abil, lõpeb tasuline parkimisaeg automaatselt. Kui te unustate parkimise tühistada, töödeldakse parkimise broneeringut kuni tasulise parkimisaja lõpuni valitud piirkonnas samal päeval.

3.2.6. Sõnum parkimisaja või parkimise algusaegade kohta registreeritakse ilma autost väljumata ja sõnum, millele juht on saanud positiivse vastuse, loetakse registreerituks. Sõnum parkimise lõpuaja kohta saadetakse enne väljasõitu. Rakenduse kasutamisega vastutate te tasulise parkimisaja nõuetekohase ja korrektse sisse- ja väljalülitamise eest.

3.3 Rakenduse kasutamise kord

3.3.1. Rakenduse tellimuse andmeid ja lühisõnumiga parkimisteenuse tellimust „start“ telefoninumbriga 1902/“stop“ telefoninumbriga 1903 hallatakse vastutava töötleja üldises süsteemis. Seega saab konkreetse sõiduki riikliku registreerimismärgi parkimisteenuse tellimist juhtida, alustades parkimist rakenduses või saates telefoninumbrile 1902 sõnumi koos registreerimisnumbri ja parkimistsooniga. Parkimisteenuse lõpetamiseks peab klient kasutama sama meetodit, st lõpetama parkimise kas rakenduses või helistades numbrile 1903. Lisateavet parkimisteenuse tellimise kohta sõnumite kaupa leiate aadressilt www.europark.ee.

3.3.2. Parkimisteenust ei ole võimalik tellida samale sõiduki riiklikule registreerimismärgile rohkem kui ühes piirkonnas või parklas. Kui kasutaja üritab tellida konkreetsele sõidukile rohkem kui ühte parkimisteenust, teavitatakse teda sellest sõnumiga.

4. Vastutava töötleja kohustused

Vastutav töötleja ei vastuta kasutatavate telefoniseadmete rikete või sidevigade eest. Kohalikku tasu või muude tasuliste teenuste eest makstud tasu ei tagastata.

Lisateave teenuste kohta on kättesaadav aadressil: www.europark.ee